Ελληνικές Κατασκευές, Τεύχος Νο199/Aύγουστος 2015
Urbanism of Negotiation – Καθημερινή 17/01/2015
“Greece” του Αλέξανδρου Τζώνη.
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – ΔΟΜΕΣ
Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2013