Ελληνικές Κατασκευές, Τεύχος Νο199/Aύγουστος 2015
Urbanism of Negotiation – Καθημερινή 17/01/2015
“Greece” του Αλέξανδρου Τζώνη.
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – ΔΟΜΕΣ
Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2013
A10/Τεύχος 55-Ιαν/Φεβ 2014
ΔΟΜΕΣ-Κτήρια γραφείων Β’-01/13
ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2012/Τόμος Α
ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2012/Τόμος B
Ελληνικές Κατασκευές, Τεύχος Νο165/Mάρτιος 2012