Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2013
A10/Τεύχος 55-Ιαν/Φεβ 2014
ΔΟΜΕΣ-Κτήρια γραφείων Β’-01/13
ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2012/Τόμος Α
ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2012/Τόμος B
Ελληνικές Κατασκευές, Τεύχος Νο165/Mάρτιος 2012
ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2011/Τόμος B’
Ελληνικές Κατασκευές, Τεύχος Νο160/Σεπτέμβριος 2011
ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2011/Τόμος Α’
ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2010/Τόμος B’