ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2011/Τόμος B’
Ελληνικές Κατασκευές, Τεύχος Νο160/Σεπτέμβριος 2011
ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2011/Τόμος Α’
ΔΟΜΕΣ Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2010/Τόμος B’
H κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο εως τον 21ο αιώνα
Επάγγελμα: Γυναίκα Μηχανικός/2008
Great Architecture Now/2006
Μονοκατοικίες/2006
Σύγχρονη Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα/2006
Villas/2005