Μετατροπή κατοικίας
Εξοχική κατοικία (αναστύλωση και επέκταση υπάρχουσας)
Ξενοδοχείο, bungalows και villas
Οδοντιατρείο
Επέκταση (Studio/Loft) υπάρχουσας κατοικίας
Διαγωνισμός “Μουσείο Ακρόπολης”**
Κατοικία στην Σαρωνίδα
Κατοικία στον Διόνυσο
Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών**
Κατάστημα “Τσαντίλης”**
Κατοικία και ιατρείο
7 Villas
Κτίριο κεντρικών γραφείων Gardeners (Εκπαίδευση για διανοητικά ανάπηρα παιδιά)***
Διαγωνισμός (Μελετοκατασκευή) Φοιτητικό Εστιατόριο Πανεπιστημίου Κρήτης
Προέκταση του Walthamstow Coroner΄s Court***