Διαγωνισμός “Μουσείο Ακρόπολης”

Ημερομηνία : 1990

Εργοδότης : Υπουργείου Πολιτισμου και Τουρισμού

Κατάσταση : Διαγωνισμός

Τοποθεσία : Αθήνα

Σε συνεργασία με : Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες, Άρης Ζαμπίκος, Dalibor Vesely
featured-image1a2a3a4a5a6a7a8b9a10a