Κτίριο γραφείων στην Κηφισιά

Ημερομηνία : 1999

Εργοδότης : Καραγιάννης Α.Ε.

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Τοποθεσία : Κηφισιά, Αθήνα

featured-image01kar12A3A4A5A7A