Βρετανικό Συμβούλιο

Ημερομηνία : 2003

Εργοδότης : Βρετανικό Συμβούλιο

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Τοποθεσία : Αθήνα

Σε συνεργασία με : 3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες
featured-image12A245367