Μετατροπή και αποκατάσταση διατηρητέας κατοικίας 19ου αι.

Ημερομηνία : 1993

Εργοδότης : Ιδιώτης

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Τοποθεσία : Πλάκα, Αθήνα

featured-imagePL_1PL_2PL_3PL_4PL_5PL_6PL_7PL_8PL_9