Διαγωνισμός (Μελετοκατασκευή) Φοιτητικό Εστιατόριο Πανεπιστημίου Κρήτης

Ημερομηνία : 1996

Εργοδότης : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατάσταση : Διαγωνισμός

Τοποθεσία : Ρέθυμνο, Κρήτη

featured-image1A2A3A4b5A6A7A8A9A