Διαρρύθμιση εσωτ. χώρου ιατρείου επί της Λεωφ.Κηφισίας

Ημερομηνία : 1999

Εργοδότης : Ιδιώτης

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Τοποθεσία : Λεωφ.Κηφισίας, Αθήνα