Συγκρότημα κατοικιών στο Κεφαλάρι

Ημερομηνία : 1999

Εργοδότης : Ιδιώτης

Κατάσταση : Προμελέτη

Τοποθεσία : Κεφαλάρι, Αθήνα

featured-imageKE_1KE_2KE_3KE_4KE_5KE_6