Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Νέο Μουσείο Κύπρου

Ημερομηνία : 2017

Εργοδότης : Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνίων & 'Εργων

Κατάσταση : Διαγωνισμός

Τοποθεσία : Λευκωσία, Κύπρος

featured-imageCYMU_1CYMU_2CYMU_3CYMU_3ACYMU_3BCYMU_4CYMU_4ACYMU_5CYMU_5ACYMU_5BCYMU_6CYMU_6ACYMU_6BCYMU_7CYMU_7ACYMU_9CYMU_10CYMU_11CYMU_12