Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών

Ημερομηνία : 1990

Εργοδότης : Πανεπιστήμιο Πατρών

Κατάσταση : Προμελέτη και αρχιτεκτονική μελέτη

Τοποθεσία : Πάτρα

Σε συνεργασία με : Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες
featured-imagePA_1PA_2PA_3PA_4PA_5PA_6PA_7