Συμμετοχή στο διαγωνισμό για το Εθνικό Μουσείο της Κύπρου