Ελληνικές Κατασκευές, Τεύχος Νο199/Aύγουστος 2015

featured-imageEK_HOR_BLU_FTΕΚ_HOR BLU_1EK_HOR BLU_2EK_HOR BLU_3