Κατάστημα “Τσαντίλης”

Ημερομηνία : 1990

Εργοδότης : Τσαντίλης

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Τοποθεσία : Οδός Σταδίου, Αθήνα

Σε συνεργασία με : Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες